Rada města bere na vědomí

175/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

176/2016 oznámení o vyhlášení ředitelského volna ve čtvrtek 20.10.2016 z důvodu vypnutí elekt. proudu v ZŠ.

177/2016 informaci o kontrole z finančního ředitelství

178/2016 oznámení pí Doušové pro Komisi životního prostředí

Rada města ukládá

179/2016 pí Svobodové prošetřit situaci v čp. 9, který je údajně neoprávněně užíván velkým počtem nájemníků

180/2016 pí Hojzanové zajistit místní šetření v obci Vrbka (lípa u pana Trejbala)