Informace o krizovém řízení (telefonní čísla tísňových linek, informace o zásadách chování při mimořádných událostech nebo krizových situacích) jsou na webových stránkách Města Roudnice nad Labem (www.roudnicenl.cz) ve složce „Samospráva – Krizové situace“ a na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) ve složce „Krizové situace – Portál krizového řízení“.

Informace k poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Budyně nad Ohří

Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce po novele zákona 250/2000 Sb.
Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Budyně nad Ohří na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.