Členové Rady města:

Ing. Petr Medáček, CSc. MBA - starosta

Ing. Petr Kindl - neuvolněný místostarosta
Ing. Michal Vogel
Václav Svoboda
Ivan Munzar

 + stálí účastníci jednání rady (bez hlasovacího práva)

Eva Šánová
Iva Hojzanová
Alena Strossová
Milena Doušová