Informace o krizovém řízení (telefonní čísla tísňových linek, informace o zásadách chování při mimořádných událostech nebo krizových situacích) jsou na webových stránkách Města Roudnice nad Labem (www.roudnicenl.cz) ve složce „Samospráva – Krizové situace“ a na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) ve složce „Krizové situace – Portál krizového řízení“.