Rada města bere na vědomí

181/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

Rada města schvaluje

182/2016 přidělení bytu 1+1

183/2016 příspěvek PD PO 5/2016 doplňky ke sportovnímu úboru

184/2016 rozpočtové opatření č. 10 10/RM/2016

185/2016 4 občanů za slavnostním zasedání k XX. výročí udělení statutu města – viz. zápis