Rada města bere na vědomí

137/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

138/2016 připravovanou vyhlášku o nočním klidu

139/2016 žádost dopravce fyzické osoby Aleše Hemelíka, se sídlem Dolní Podluží 246, IČ 75458471 o udělení licence na provozování osobní dopravy vnitrostátní provozované formou zvláštní linkové dopravy Libochovice-Budyně nad Ohří – Roudnice nad Labem – Zdiby a zpět. Zároveň upozorňuje na povinnost, aby linkový autobus zajížděl na stanoviště zastávky.

140/2016 částku 2.500,- Kč za pronájem na akci Bitva Budyně nad Ohří, konané dne 13.8.2016 2.500,- Kč dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 města Budyně n.O.

Rada města schvaluje

141/2016 záměr města darování pozemku o velikosti 993 m2 v k.ú. Písty

142/2016 záměr města odprodeje části pozemku o velikosti 175 m2 za 3.500,- Kč a doporučuje zastupitelstvu k projednání

143/2016 převod tří pozemků p.č. 367/1, 3, 4 v k.ú. Budyně nad Ohří od Úřadu pro zastupování státu

144/2016 předložení návrhu na vybudování sportoviště do nejbližšího jednání zastupitelstva města

145/2016 poskytnutí a umístění znaku města Budyně nad Ohří v nově zrekonstruované zasedací síni na Městském úřadu v Roudnici n. L.

146/2016 změnu termínu natáčení na Vodním hradě v Budyni nad Ohří

147/2016 s průběžnými kontrolami porovnání agendových položek a účetních položek po měsíčních uzávěrkách tedy 12 x za rok.

148/2016 Sboru dobrovolných hasičů poskytnutou dotaci v částce do 16.000,- Kč na Občerstvení při konání 22. Ročníku soutěže „O putovní pohár Města Budyně nad Ohří v požárním útoku.“

149/2016 částku za pronájem hradu na akci Bitva hrad

150/2016 Rozpočtové opatření č. 7 7/RM/2016

151/2016 podání žádosti na odbor dopravy o umístění dopravního značení Zákaz zastavení v úseku křižovatek Pražská – Kepkova až Pražská – Okružní

Rada města ukládá

152/2016 vedení města odeslat dopis TJ Sokol Budyně nad Ohří výboru dopis o možnosti změny vzhledu vnější fasády

153/2016 Městské policie v Budyni nad Ohří zaměřit se na kontroly nákladní dopravy v ulici Děkanská a podat zprávu do příští rady.