Rada města bere na vědomí

127/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

128/2016 informaci o získané dotaci 2 mil.- Písty

129/2016 postup zřízení zvláštního parkovacího místa na průkazku ZTP pro P. Hájka

Rada města schvaluje

130/2016 rozpočtové opatření č. 6 6/RM/2016, které se týká schválených poskytnutých příspěvků - příspěvek TJ Viktorie Budyně nad Ohří schválený usnesením rady č. 120/2016/RM. Jedná se o přesun peněžních prostředků ve výši 20.000,-- Kč v běžných výdajích z § 6409 pol. 8901 na § 3419 pol. 5229. Celková výše rozpočtu se tímto rozpočtovým opatřením nemění.

131/2016 Ceník I – 2016

132/2016 Pronájem prostranství pro kolotoče na budyňskou pouť na 24.000,- Kč

133/2016 Příspěvek TJ Viktorie Budyně n. O. na výročí fotbalu v částce 8.000,- Kč

Rada města neschvaluje

134/2016 příspěvek Kočičímu útulku na Vysočině

135/2016 nabídku společnosti Neogenia na pořízení Mobilního rozhlasu

Rada města ukládá

136/2016 MěP v Budyni nad Ohří prošetřit úraz, který se stal dne 25.06.2016 na veřejné komunikaci v ulici Spojovací paní Chabadové.