Rada města bere na vědomí

106/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

107/2016 informaci MěP o bezpečnostní situaci v Budyni nad Ohří

108/2016 udělení mimořádných finančních odměn ve Školní jídelně

109/2016 udělení mimořádných finančních odměn v MŠ a SVČ

Rada města schvaluje

110/2016 přidělení městského bytu 0+3, č. 18 v čp. 427 v ulici Luční paní Wipplerové

111/2016 přidělení městského bytu 1+2, č. 6 v čp. 345 v ulici Pražská paní Veronice Piteĺové

112/2016 zapůjčení školní jídelny paní Miroslavě Preslerové na svatbu syna dne 27.8.2016

Rada města ukládá

113/2016 pí Svobodové opakovat anketu parkování za sídlištěm v ulici Poplužní(pozemek města a sdružené prostředky)