Rada města bere na vědomí

093/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

094/2016 zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2015

095/2016 inventarizační zprávu města za rok 2016

Rada města schvaluje

096/2016 finanční dar – viz zápis

097/2016 celoroční pronájem pozemku na Mírovém náměstí o rozměru cca 30 m2 za účelem zahradního posezení s občerstvením.

098/2016 s přepis nájemní smlouvy na paní Ladislavu Rážkovou

099/2016 rozpočtové opatření č. 4 4/RM/2016

100/2016 rozdělení hospodářského výsledku základní školy za rok 2015.

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč

Základní škola

191.731,98 Kč

je zlepšený hospodářský výsledek

/HV HČ/

+ 5.112,00 hospodářská činnost

HV HČ

191.731,98

Energie

-98.528,00

93.203,98

5.112,-- hosp.činnost

9.320,40

tj. 10% z 93.203,98

+ 5.112,- hospodářská činnost

6.524,30

tj. 7% z 93.203,98

2.351,50

75.007,78

98.528,00

196.843,98 Kč

 

  14.432,40 6524,30

2351,50

173.535,78

 

101/2016 rozdělení hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2015.

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč

Mateřská škola

120.917,74

je zlepšený hospodářský výsledek

/HV HČ/

+ 2.800,00 hospodářská činnost HV DČ

120.917,74

/HV HČ/

-59.313,00

/-energie/

61.604,74

 

2.800,--

/HV DČ/

6.160,50 tj. 10% z 61.604,74

+ 2.800,00 hospodářská činnost,

RF celkem

 

3.080,20

tj. 5% ze zlepšeného hospodářského výsledku

1.110,20

51.253,84

 

59.313,00

123.717,74   8.960,50 3.080,20 1.110,20 110.566,84

 

101/2016 rozdělení hospodářského výsledku školní jídelny za rok 2015.

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

celkem

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (37,042%) Odvod zřizovateli Kč

Školní jídelna

108.854,99

je zlepšený hospodářský výsledek

/HV HČ/

+

39.391,29 Kč

hospodářská činnost

/HV DČ/  

108.854,99

HV HČ

energie

-92.526,74

16.328,25

HV DČ

39.391,29

1.632,82

39.391,29 hospodářská činnost,

RF celkem

816,41

tj.5%

ze zlepšeného hospodářského výsledku

302,41

 

13.576,61

92.526,74

 

  148.246,28 41.024,11 816,41 302,41 106.103,35

 

Rada města neschvaluje

103/2016 žádost pana Janouška o podnájem bytu č. 6 v ulici Pražská čp. 340

Rada města ukládá

104/2016 paní Svobodové zjistit okolnosti výpovědi z bytu pana Rážka

105/2016 paní Hojzanové a vedení úřadu provést místní šetření u paní Rážkové