Rada města bere na vědomí

080/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

Rada města schvaluje

081/2016 přidělení bytu v č.p. 345 – pořadí dle zápisu

082/2016 odpustit p. Navrátilovi částku za 10 m3 vody

083/2016 příspěvek na trička Kč 7000,-

084/2016 rozpočtové opatření č. 3 3/RM/2016

085/2016 roční závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace - ZŠ Budyně n.O. - viz zápis a protokol o schválení

086/2016 roční závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace – MŠ Budyně n.O. - viz zápis a protokol o schválení

087/2016 roční závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace – ŠJ Budyně n.O. - viz zápis a protokol o schválení

088/2016 pronájem veřejného prostranství před č.p. 3, Mírové náměstí – Bar u Ondry

089/2016 pronájem veřejného prostranství pro opravu domu č.p. 383 v ulici Poplužní

Rada města neschvaluje

090/2016 žádost p. Krpeše o opravu polní cesty – důvody dle zápisu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

091/2016 projednání prodeje pozemku č. 100/1 v k.ú. Písty

092/2016 projednání prodeje pozemku č. 517/37 v k.ú. Budyně nad Ohří