Rada města bere na vědomí

040/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

041/2016 věcné břemeno s ČEZ Distribuce v lokalitě SEGNOR a pozemek obce 775/1 o velikosti 15 m2 a postupuje zastupitelstvu ke schválení.

Rada města schvaluje

042/2016 příspěvek 5.000,- Kč DIAKONII Litoměřice na sociální služby

043/2016 Ceník č. 1/2016 o určení nájmu z pozemku s platností od 1.4.2016

044/2016 Pronájem pozemku o výměře 198 m panu Jungwirthovi v Kostelci nad Ohří od 1.4.2016 podle nového ceníku.

Rada města ukládá

045/2016 pí Svobodové prověřit reálné možnosti na parkování aut pracovníků ze zdravotního střediska