Rada města bere na vědomí

046/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

047/2016 Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a postupuje zastupitelstvu ke schválení

048/2016 přípravu zastupitelstva

Rada města neschvaluje

049/2016 poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

Rada města ukládá

050/2016 do příští rady připravit nové řády pohřebišť