Rada města bere na vědomí

023/2016 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

024/2016 informaci ing. Kindla informaci o podané žádosti na Krajský úřad na čtyři menší sakrální stavby v hodnotě 87.500,- Kč. Jedná se o křížek na rozcestí Písty, Křížek na rozcestí roudníček Kostelec a dva křížky v Kostelci, z nichž jeden je na návsi před kostelem a druhý je u cesty z Kostelce do Budyně nad Ohří.

Rada města schvaluje

025/2016 příspěvek záchrannému spolku FALCO v částce 5.000,- Kč po stanovení rozpočtu města

026/2016 cenu odprodeje pozemku ve Vrbce o velikosti 33 m2 za 40,- Kč/1m2

Rada města neschvaluje

027/2016 žádost pana Eisehammera o koupi pozemku parc. č. 242/7 v k.ú. Písty (travní porost k rekreačn. účelům 200 m2.

028/2016 registraci Českého včelařského spolku na adresu Budyně nad Ohří, Mírové nám. čp. 65 ani dalších jiných spolků

Rada města ukládá

029/2016 pí Hojzanové po dohodě s paní Doušovou svolat místní šetření ve Vrbce u domu pí Jáhnové, které zasahuje ořech na střechu domu

030/2016 pí Hojzanové zveřejnit záměr prodat synagogu

031/2016 MěP připravit podklady návrhu změny dopravního značení do ulice Slánská z Mírového náměstí– posunout značku. Tento podklad postoupit na odbor dopravy ORP 3 Roudnice nad Labem, po konzultaci s dopravním iženýrem PČR Litoměřice s panem Kovaříkem.

032/2016 pozvat velitele MěP na jednání rady 22.2.2016