Rada města bere na vědomí

001/2016 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

002/2016 záměr města prodat část pozemkové parcely (ostatní plocha) č. 708/1 o výměře 33 m2 v k.ú. Vrbka a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

003/2016 informovaci o změně ordinační doby lékařské pohotovostní služby v Roudnici nad Labem.

Rada města schvaluje

004/2016 poskytnutí příspěvku SDH na jejich valnou hromadu 23.1.2016

Rada města neschvaluje

005/2016 poskytnutí příspěvku psychiatrické nemocnici H. Beřkovice

006/2016 projekt spotřebitelské organizace dTest, o.p.s., Praha 10 ohledně nabídky spolupráce

007/2016 nabídku Spoleku karlovských míst (SKM)

Rada města ukládá

008/2016 pí Svobodové nechat přepsat žádost o trvalý pobyt paní Vorlíčkovou

009/2016 pí Strossové prověřit do příští rady pojištění bankovních vkladů ve vlastnictví obce

010/2016 starostovi uloženit úkol MěP o prošetření situace před domem čp. 99 a čp. 98 – do příští rady

011/2016 pí Hojzanové domluvit termín přednášky tzv kotlíkové dotace a vyzvat občany, kteří mají o toto zájem k účasti