Rada města bere na vědomí

227/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

228/2015 přípravu zastupitelstva

229/2015 udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům ŠJ

230/2015 vyúčtování dotací TJ

231/2015 informaci o Tříkrálové sbírce

232/2015 informaci o plnění Statutu sociálního fondu a postupuje zastupitelstvu ke schválení

Rada města schvaluje

233/2015 užití znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky

234/2015 termíny jednání rad a zastupitelstva na I. pololetí r. 2016

235/2015 p. Stuchlému celoroční pronájem pozemku na Mírovém náměstí za rok 2015

Rada města ukládá

236/2015 paní Svobodové domluvit splátkový kalendář (budeme trvat na vyklizení bytu a soudní žalobě na určení exekuce)

237/2015 napsat dopis výboru TJ Viktorie