Rada města bere na vědomí

219/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

220/2015 přípravu zastupitelstva

221/2015 informaci o zvýšení příspěvku SHS

222/2015 informaci Ing. Kindla o zvýšení příspěvku na obyvatele z 1,- Kč na 1,20 Kč

Rada města schvaluje

223/2015 prodloužení podnájemní smlouvy p. Korousovi

224/2015 nabídku od společnosti ČEZ

225/2015 spolupráci s nástupcem ČEZ distribuce v otázkách energ. úspor, energ. auditů a projektové dokumentace

226/2015 finanční dar – viz zápis