Rada města bere na vědomí

213/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

214/2015 udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům MŠ, SVČ, ŠJ

215/2015 udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům ŠJ

Rada města schvaluje

216/2015 seznam žadatelů o samotěžbu viz tabulka

217/2015 finanční dar – viz zápis

218/2015 konečné přiznání dotace TJ Sokol na základě předložené dotace o čerpání