Rada města bere na vědomí

154/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

155/2015 doporučuje zastupitelstvu ke schválení - věcné břemeno Písty č. 3, NN

156/2015 doporučuje zastupitelstvu ke schválení - věcné břemeno Kostelec n.O.čp. 440

157/2015 doporučuje zastupitelstvu ke schválení dar pozemku č. 606/1, 9m2 v k.ú. Kostelec n.O.

158/2015 doporučuje zastupitelstvu ke schválení žádost TJ Viktorie Budyně n. O. o příspěvek

159/2015 informaci MUDr. Medonose v záležitosti výstavby multifunkčního sportoviště.

160/2015 informaci ing. Kindl o doplnění programu regenerace MěPZ

161/2015 informaci ing. Vogla o nabídce služeb P.R.

Rada města schvaluje

162/2015 přidělení bytu č. 16 p. M. Medáčkovi, ul. Pražská čp. 345

163/2015 doplnění nových členů do školské rady viz. zápis

164/2015 uzavření nájemní smlouvy

Rada města neschvaluje

165/2015 žádost pí Lahovské s výměnou bytu s panem Ostovičem viz. zápis

166/2015 prodloužení nájemní smlouvy