Rada města bere na vědomí

143/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

144/2015 informace o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na strážníka Města Budyně nad Ohří.

145/2015 informaci o průběhu stavebních prací v základní škole

146/2015 informaci o návštěvnosti hradu

Rada města schvaluje

147/2015 zapojit se se do přípravy publikace z edice Malý špalíček výletů – díl Ústecký kraj.

148/2015 do fondu FKSP podle § 2, odst. 2b, dle vyhlášky 114/2012 Sb. o FKSP převede peněžitý dar ve výši 2.500,- Kč. Finanční převod zajistí účtárna

149/2015 finanční dar místostarostovi ze sociálního fondu města s výplatou za měsíc srpen 2015 za dosažené výborné výsledky viz zápis.

Rada města neschvaluje

150/2015 vyplacení příspěvku útulku pro kočky

Rada města ukládá

151/2015 pí Strossové požádat o sjednání dodatku ke smlouvě o běžném účtu č. 1003696319/0800 dle nabídky České spořitelny – viz. zápis

152/2015 vedení úřadu provést místní šetření ohledně létání p. Vartýře letadlem

153/2015 vedení úřadu připravit podmínky do obecně závazné vyhlášky pro volné pobíhání psů