Rada města bere na vědomí

127/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

128/2015 oznámení ZŠ Budyně n.O. o ředitelském volnu a souhlasí

129/2015 udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům ŠJ a MŠ

130/2015 zprávu Finančního výboru a doporučuje předložit zastupitelstvu

131/2015 informaci ing. Kindla o provoze sběrného dvora firem Elektrowin, Asekol, Ekokom

132/2015 informaci ze studijní cesty na Slovensko ing. Kindla a E. Šánové

Rada města schvaluje

133/2015 auta příspěvek 5.000,- Kč Diakonii Litoměřice

134/2015 příspěvek 20.000,- Kč TJ Viktorie Budyně nad Ohří

135/2015 proplacení částky 1.320,- Kč panu Špilbergerovi za protrženou vanu u osobního auta

136/2015 finanční dar místostarostovi ze sociálního fondu města – viz zápis s výplatou za měsíc červenec 2015 za dosažené výborné pracovní výsledky.

137/2015 ceník na pouť

Rada města neschvaluje

138/2015 žádost paní Vondráčkové na odprodej části zahrady na pozemkové parcele 15/1 čp. 66

139/2015 dlouhodobou návštěvu v bytě pana Šilera

140/2015 žádost Diakonie Broumov o pomoc ve sběru použitého odpadu z důvodu průběžného sběru požadované komodity.

Rada města ukládá

141/2015 paní Šánové a vedení úřadu provést místní šetření s paní Lihmovou ml.

142/2015 pí Strossové zjistit pojistku vkladu