Rada města bere na vědomí

119/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

120/2015 jízdní řád autobusů MOST-LIBOCHOVICE-ROUDNICE NAD LABEM

Rada města schvaluje

121/2015 Smlouva o výpůjčce se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p.o. v Ústí nad Labem, která přenechává k dočasnému užívání automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 s příslušenstvím a pověřuje starostu podpisem smlouvy

122/2015 poskytnutí dotace na Dětskou tenisovou školu, rekonstrukce kropení dvorců, nákup a doprava antuky v částce 40 000,- Kč (2x 20.000,- Kč)

Rada města neschvaluje

123/2015 žádost TJ VIKTORIE o finanční příspěvek. Žádost je nutno podat podle nových pravidel.

124/2015 žádost Miluše a Marek Maskulanisovi, „Psí domov“ v Řepnici o finanční pomoc při renovaci oplocení areálu útulku. Žádost je nutno podat podle nových pravidel.

Rada města ukládá

125/2015 vedení úřadu provést místní šetření ohledně umístění reklamního bilboardu pana Eliáše z prodejny Ella

126/2015 vedení úřadu provést místní šetření v místní části Kostelec nad Ohří - odtok vody u Hampla a srovnat nástupiště na autobusy