Rada města bere na vědomí

108/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

109/2015 inventarizační zprávu a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

110/2015 zprávu auditora a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

111/2015 návrh závěrečného účtu města a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

Rada města schvaluje

112/2015 cenu pozemku v Kosteleci n.O. 40,- Kč

113/2015 cenu pozemku v Kostelci n. O. 15,- Kč

114/2015 příspěvek 20.000,- příspěvek na fasádu paní Souhradové

115/2015 pravidla pro získávání dotací

Rada města ukládá

116/2015 pí Hojzanové a vedení úřadu projednat s lesním hospodářem ing. Šírem, kdy bude vybrán zadavatel projektu

117/2015 integrační komisi provést veřejné projednání v Břežanech nad Ohří ohledně vysázení stromů u nově opravené kapličky

118/2015 sociální komisi řešit problém nepřizpůsobivých (bezdomovců) v Budyni nad Ohří a částech obcí