Rada města bere na vědomí

84/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

85/2015 konání taneční zábavy dne 19.6.2015, kterou pořádá SDH Budyně n. O.,

86/2015 náborovou akci společnosti O2 v Budyni nad Ohří.

Rada města schvaluje

87/2015 program jednání,

88/2015 proplacení částky 1280,- Kč,

89/2015 záměr města prodat část pozemkové parcely č. 36/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Kostelec nad Ohří.

Rada města neschvaluje

90/2015 zapojení se do Portálu živé obce.

Rada města ukládá

91/2015 vedení úřadu otevřít diskuzi o sportovištích.