Rada města bere na vědomí

72/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

73/2015 rada doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku č. 770/7, 8, 11 v k.ú. Břežany nad Ohří panu Tomáškovi,

74/2015 rada nedoporučuje zastupitelstvu prodej domu čp. 219 p. Vartýřovi.

Rada města schvaluje

75/2015 program jednání,

76/2015 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. I/ZVB/015,

77/2015 přijetí sponzorského daru ZŠ Budyně nad Ohří,

78/2015 poskytnutí materiálu (fošen) zahrádkářům na opravu mostku,

79/2015 pronájem pozemku před SPORT-BARem u ONDRy za stejných podmínek jako byly v minulosti,

80/2015 příspěvek na fasádu paní Souhradové na dům čp. 57, Říhovo nám. v Budyni nad Ohří.

Rada města neschvaluje

81/2015 podpis smlouvy se společností Internethome, s.r.o., Praha 4

Rada města ukládá

82/2015 pí Hojzanové a vedení úřadu oslovit paní Kotěrovou, která má ve vlastnictví další část cesty v Břežanech nad Ohří, zda by nebyla ochotna ji také odprodat.

83/2015 pí Hojzanové a vedení úřadu nabídnout panu Vartýřovi objekt čp. 140.