Rada města bere na vědomí

59/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

60/2015 udělení licence na lince Louny – Roudnice nad Labem

Rada města schvaluje

61/2015 program jednání,

62/2015 přidělení bytu č. 6 v ulici Pražská Janu Wipplerovi a postup přidělení bytu č. 1,

63/2015 vydání souhlasného stanoviska s umístěním světelné reklamy Fortuna na budovu čp. 78 na Mírovém náměstí,

64/2015 umístění jednoho kontejneru společnosti DIMATEX s.r.o., Stráž nad Nisou na sběrný dvůr v Budyni nad Ohří.(Pražská ulice),

65/2015 nepožadování vyplácení náhrad za pronajaté pozemky od Honebního společenství Břežany se sídlem v Radovesicích a tyto náhrady vložit do pokladny HS,

66/2015 pronájem prostor hradu dne 30.5.2015 pro společnost společnosti „PALMER PRODUCTION“ na akci Johnson Controls závod Roudnice nad Labem,

67/2015 žádost pana Vodrážky o povolení k užívání prostranství před hostincem „U mlýna“ za podmínek, které byly v minulosti.

Rada města ukládá

68/2015 pí Hojzanové za účasti vedení úřadu provést místní šetření v obci Kostelec nad Ohří – odkoupení pozemku na žádost paní Tomanové z Budyně nad Ohří,

69/2015 pí Hojzanové za účasti vedení úřadu provést místní šetření v obci Břežany nad Ohří – zřízení VB – chodník Břežany,

70/2015 pí Svobodové za účasti vedení úřadu provést místní šetření v uvolněném bytě po paní Hrůzové a zjistit zda je uživatelný k přidělení dalšímu zájemci ,

71/2015 pí Hojzanové za účasti vedení úřadu provést místní šetření ve Vrbce – předzahrádka p. Říha Roman a pí Říhová Ivana, Vrbka 53, Budyně nad Ohří