Rada města bere na vědomí

51/2015 informaci o nastoupení nové pracovnice od 1.6.2015,

52/2015 informaci o připravovaných akcích pro rok 2015,

53/2015 žádost Strany zelených a tuto žádost rada nepodporuje,

54/2015 informaci o vlastnických vztazích k objektu kina,

55/2015 informaci o přípravě demolice dvora u čp. 219,

Rada města schvaluje

56/2015 program jednání,

57/2015 umístění reklamy pro „Novodobou sanitku“ a uhrazení poplatku Sokolu za umístění reklamy.

Rada města neschvaluje

58/2015 finanční příspěvek neziskovou organizaci OPORA.