Rada města bere na vědomí

43/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

44/2015 jízdní řád KAVKA,

45/2015 přípravu jarních a letních akcích 2015,

46/2015 informaci o přispění finančními prostředky na opravu kapličky Břežany.

Rada města schvaluje

47/2015 program jednání,

48/2015 rozhodnutí komise ŽP ve věci pokácení l ks jasanu v Poplužní ul.,

49/2015 parkovné ve dvoře domu č.p. 78 p. Vančovi a p. Veselé,

50/2015 umístění adresy provozovny insolvenčního správce na radnici č.p.65.