Rada města bere na vědomí

14/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

15/2015 informaci o pozemku v Kostelci n.O. za hasičskou zbrojnicí,

16/2015 informaci o připravovaném jednání s Lesy ČR a odborem ŽP Rce ve věci odstranění větví a úpravy lesa ve směru na Roudníček,

17/2015 informaci o připomínkách občanů na autobusové řády,

18/2015 přípravu Komise sportovní a jednání s fotbalisty,

19/2015 žádost o fin. příspěvek na pobyt v Diakonici ČCE v Krabčicích – zamítnutí.

20/2015 informaci o vyúčtování příspěvku na městskou knihovnu,

21/2015 poděkování Konfederace politických vězňů,

22/2015 žádost zástupce integrační komise o vykácení stromů ve svahu ve Vrbce s tím,že toto prošetří komise ŽP.

Rada města schvaluje

23/2015 program jednání

24/2015 parkovné v Kostelci n. O. - viz zápis,

25/2015 příspěvek 5 tis. Kč stanici Falco,,

26/2015 pobyt p. J. Olivy v čp. 345,

27/2015 finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč naší stoleté občance.

Rada doporučuje zastupitelstvu

28/2015 projednat odkoupení pozemků cesty v Břežanech nad Ohří,

Rada města neschvaluje

29/2015 vyvěšení Tibetské vlajky.