Rada města bere na vědomí

1/2015 vyúčtování TJ Viktorie Budyně n.O.,

Rada města schvaluje

2/2015 program jednání

3/2015 přidělení bytu v tomto pořadí 1. M. Kadrabová, M. Nováková, M.Šašková

4/2015 parkování pí Vaníčkové ve dvoře čp. 78

5/2015 dlouhodobou návštěvu p. Vaisochera u paní Nitkové v čp. 427

6/2015 proplacení občerstvení hasičům na valné hromadě

7/2015 smlouvu o provedení stavby na pozemku pro stavbu mostu.

Rada města schvaluje

8/2015 zakoupení krbových kamen.