Rada města bere na vědomí

279/2014 kontrolu usnesení,

280/2014 přípravu zastupitelstva,

281/2014 oznámení o pořádání sbírky Tříkrálové,

282/2014 informaci o Senior pasu,

283/2014 mimořádné odměny ve školských zařízení.

Rada města schvaluje

284/2014 program jednání,

285/2014 termíny jednání rady na I. pololetí 2015,

286/2014 pokácení stromů u ZŠ v Budyni nad Ohří před zahájením stavby tělocvičny,

287/2014 pokácení 1 ks lípy v Břežanech na návsi,

288/2014 termíny svatebních obřadů pro rok 2015, které budou uvedeny na stránkách města včetně stanovení poplatku za obřad mimo obřadní síň.