Rada města bere na vědomí

271/2014 kontrolu usnesení,

272/2014 přípravu zastupitelstva.

Rada města schvaluje

273/2014 program jednání,

274/2014 smlouvu darovací č. 2/2014 se SONO, tj. přijetí fin. částky 86 tis. Kč,

275/2014 dlouhodobou návštěvu v čp. 340, byt č. 5.

Rada postupuje do jednání zastupitelstva

276/2014 změnu katastrální hranice mezi Přestavlky a Nížebohy,

277/2014 prodeje pozemků 362/15 Písty, 1416/3 Budyně n.O., 622/2 Roudníček a 511/8 Budyně nad Ohří – viz zápis,

278/2014 pověření Ing. Kindla a Ing.Medáčka v zastupování města v jednotlivých sdruženích.