Rada města bere na vědomí

251/2014 kontrolu usnesení,

252/2014 informaci o odstoupení zastupitele V.Krpeše – viz zápis,

253/2014 informaci o dokončení rekonstrukce ulice Kepkova v Budyni nad Ohří,

254/2014 informaci o plánu inventur,

255/2014 kulturní program na zimu 2014-2015,

256/2014 informaci o špatném stavu přístřešku v Kostelci nad Ohří.

Rada města schvaluje

257/2014 program jednání,

258/2014 přihlášení k pobytu do městského bytu č.p. 379 – viz zápis,

259/2014 prodloužení pronájmu dvora u č.p. 33 ve Vrbce,

260/2014 uzavření Smluv na právo vytěžit si dřevo – viz zápis,

261/2014 vyúčtování příspěvku na akci Závod míru juniorů,

262/2014 pronájem pozemku 362/1 v k.ú. Písty,

263/2014 zveřejnění záměru prodat část p.č. 512/1 PK v Budyni n.Ohří,

264/2014 užívání nádvoří hradu myslivci k zahajování honů,

265/2014 mimořádné návrhy odměn MŠ a ŠJ dle návrhu ředitelek,

266/2014 pronájem ŠJ na 6.12.2014,

267/2014 pronájem (bezplatný) pro skupinu historického šermu – viz zápis,

268/2014 finanční příspěvek TJ Sokolu Budyně n.O. ve výši 20.000,- Kč,

Rada města neschvaluje

269/2014 připojištění DAS.

Rada postupuje do jednání zastupitelstva

270/2014 změnu katastrální hranice mezi Přestavlky a Nížebohy.