Rada města bere na vědomí

237/2014 kontrolu usnesení,

238/2014 projednání zřízení prostoru pro psy,

239/2014 přípravu žádostí na SFDI na stavbu chodníků a přechodů,

240/2014 přípravu návrhů na ustavení dalších komisí rady,

Rada města schvaluje

241/2014 program jednání,

242/2014 přihlášení k pobytu p. J.Kuchaře do čp. 381,

243/2014 proplacení fa za dodávku el. při rekonstrukci bytu č.p. 345,

244/2014 termíny rady do konce roku 2014,

245/2014 podání výpovědi z nebytového prostoru v ul. Malomlýnské,

246/2014 zveřejnění záměru prodat pozemek 622/2 v k.ú. Roudníček,

247/2014 zveřejnění záměru prodat pozemek 1416/3 v k.ú.Budyně nad Ohří,

248/2014 ustavení komise pro projednávání přestupků,

249/2014 návrhy na členy výboru finančního a integračního, jež budou předloženy na jednání zastupitelstva,

250/2014 paušální cestovné pro starostu a místostarostu – viz zápis.