Rada města bere na vědomí

218/2014 kontrolu usnesení,

219/2014 přípravu zastupitelstva

Rada města schvaluje

220/2014 program jednání,

221/2014 přidělení bytu č. 6 v č.p. 426 v Budyni nad Ohří,

222/2014 podávání žádostí občanů na odběr dřeva z městských lesů,

223/2014 nákup branek pro fotbalisty na navýšení rozpočtu města,

224/2014 poskytnutí příspěvku ZO ČZS Budyně nad Ohří,

225/2014 zakoupení plánovaních kalendářů od TJ nevidomých.