Rada města bere na vědomí

201/2014 kontrolu usnesení,

202/2014 rozhodnutí o opravě vjezdů v ulici Polní,

203/2014 informaci o opravě střechy KD Břežany nad Ohří,

204/2014 přípravu jednání zastupitelstva,

205/2014 řešení prodeje pozemku 1416/3 – viz zápis,

206/2014 informaci o akci Bitva Budyně nad Ohří,

207/2014 anonymní dopis ve věci rušení nočního klidu,

208/2014 vyúčtování finančního příspěvku TJ Sokola.

Rada města schvaluje

209/2014 program jednání,

210/2014 smlouvu o zemědělském pachtu p.č. 776/1 Břežany nad Ohří,

211/2014 proplacení občerstvení pro kolegy hasiče z Hohensteinu na společném večeru hasičů – cca 5 tis. Kč,

212/2014 proplacení občerstvení na Pohárové soutěži hasičů konané dne 30.8.2014,

213/2014 finanční dar – viz zápis,

214/2014 objednání turistických nálepek,

215/2014 mimořádné odměny zaměstnancům MŠ dle návrhu ředitelky školky.

Rada města ukládá

216/2014 paní Svobodové, aby parkovací místo v ul. Poplužní bylo přidělováno vždy s pravidly danými radou města,

217/2014 paní Šánová prověří možnosti zpoplatnění obřadů mimo obřadní síň.