Rada města bere na vědomí

190/2014 kontrolu usnesení,

191/2014 výroční zprávu Hospice sv. Štěpána Litoměřice,

192/2014 informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na opravu ZŠ,

193/2014 informaci o odročení povodňového plánu v souvislosti s opravou mostu,

194/2014 omezení vstupu do plochy bažantnice v Budyňském a Písteckém lese,

195/2014 dodržování nočního klidu – viz zápis.

Rada města schvaluje

196/2014 program jednání,

197/2014 záměr města pronajmout par. č. 776/1 Břežany nad Ohří,

198/2014 poplatek za pouťové atrakce v době pouti – viz zápis,

199/2014 předplatné SW update pro knihovnu Budyně nad Ohří,

200/2014 finanční dar – viz zápis.