Rada města bere na vědomí

167/2014 kontrolu usnesení,

168/2014 informaci o jízdním řádu na trase Most-Praha,

169/2014 akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP na Zkvalitnění nakládání s odpady,

170/2014 akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP na Zateplení školy,

171/2014 uskutečnění schůzky na opravu střechy KD Břežany n.Ohří.

Rada města schvaluje

172/2014 program jednání,

173/2014 příkazní smlouvu na územní plán,

174/2014 pokračování v přípravách projektu na dětské hřiště u SVČ,

175/2014 výzvu pro alternativní přístup koní podél řeky – viz zápis,

176/2014 změnu licence Budos-Bus,

177/2014 licenci na autobusovou dopravu ČSAD Slaný,

178/2014 fin. příspěvek TJ Viktorie Budyně nad Ohří,

179/2014 posunutí vrat u č.p. 123,

180/2014 ceník na pouť 2014,

181/2014 uspořádání srazu automobilů Framo na nádvoří hradu 27.9.2014,

182/2014 termíny rady do konání voleb,

183/2014 nabídku společnosti STRABAG na opravu komunikace Písty,

184/2014 záměr města pronajmout p.č.661/3, 663, 670/3 v k.ú. Vrbka u Roudníčku,

185/2014 záměr města pronajmout p.č. 788/2 v k.ú. Břežany nad Ohří,

186/2014 Příkazní smlouvu na management projektu Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti.

Rada města neschvaluje

187/2014 fin. příspěvek Nadačnímu fondu DEBRA,

188/2014 žádost uživatele honitby na uzavření bažantnice Budyně-Písty.

Rada města ukládá

189/2014 N. Svobodové předložení dotazníku a čestného prohlášení nájemníku č.p. 427.