Rada města bere na vědomí

109/2014 kontrolu usnesení,

110/2014 poděkování Diakonie Litoměřice,

111/2014 pověření města k provedení šetření možného vybudování střelnice ve Vrbce.

Rada města schvaluje

112/2014 program dnešního jednání rady,

113/2014 přidělení bytu č. 4 v č.p. 379 v Budyni nad Ohří,

114/2014 prodloužení nájemních smluv dle bodu 3 - zápis z rady,

115/2014 finanční úhradu hasičům Břežany za nakoupený materiál potřebný pro opravu hasičské zbrojnice v Břežanech nad Ohří,

116/2014 Smlouvu o dílo mezi obcemi a o.s. Hrady Českého středohoří Třebenice,

117/2014 příspěvek Záhranné stanici FALCO Dolní Týnec v výši 5 tis. Kč,

118/2014 přidělení zahrádky dle žádosti – viz zápis,

119/2014 pověření Nadace k organizačnímu zajištění akce Jonson-controls 31.5.2014.

Rada města neschvaluje

120/2014 finanční příspěvek na slavnost Střední zemědělské školy Roudnice n.L.,