Rada města bere na vědomí

121/2014 kontrolu usnesení,

122/2014 přípravu letních akcích – viz zápis,

123/2014 informaci o poskytnutí dotace na zametací stroj.

Rada města schvaluje

124/2014 program dnešního jednání rady,

125/2014 přidělení bytu č. 4 v č.p. 109 v ulici Ostrovní,

126/2014 přidělení bytu č. 6 v čp. 345 v ul. Pražské,

127/2014 výši nájemného v bytě č. 4 v čp. 379 – 30,- Kč/m2,

128/2014 zveřejnění záměru města prodat vodovod Písty,

129/2014 udělení licence pro dopravce ČSAD Slaný s výhradou – viz zápis,

130/2014 rozhodnutí ve věci zařazení nákladů na zahájené projekty – viz zápis,

131/2014 zadání práce na provedení očištění kamenné kašny na Mírovém náměstí,

132/2014 zajištění výstavního místa pro 2 vozy na 17.5. na Mírovém náměstí.

Rada města neschvaluje

133/2014 poskytnutí fin. příspěvku na babybox v Kadani.

Rada města ukládá

134/2014 p. Bittnerovi do příštího jednání rady – zjistit kolik je satelitů na bytovce Poplužní 378-380 a kdo je zde nainstaloval.