Rada města bere na vědomí

97/2014 kontrolu usnesení,

98/2014 přípravu dotace na zateplení školy a nového otopného systému,

99/2014 místní šetření – hasiči Břežany nad Ohří.

Rada města schvaluje

100/2014 program dnešního jednání rady,

101/2014 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 345 do 30.6.2014,

102/2014 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 427 do 30.6.2014 včetně povinnosti uhrazení nedoplatku – viz zápis,

103/2014 odstranění i již dříve nainstalovaných radiokomunikačních zařízení a neschválení nainstalování nových zařízení na střechách opravených bytových domů v Budyni nad Ohří,

104/2014 formou písemného prohlášení zjistit vlastnictví satelitu a radiokomunikačních zařízení na bytovém domě č.p.427,

105/2014 užívání parkovacího místa v č.p. 78,

106/2014 užívání veřejného prostranství před č.p. 3 a č.p.8,

107/2014 formu umístění držáku na WIFI anténu č.p. 380,

108/2014 návrh na změnu územního plánu a vytvoření střelnice v lokalitě Vrbecké skály.