Rada města bere na vědomí

84/2014 kontrolu usnesení,

85/2014 informaci o provozu knihovny s tím, že knihovnice bude předkládat radě města seznam knih, které navrhuje k vyřazení,

86/2014 pilotní projekt-přemístění zástavby z důvodu povodní-viz zápis,

87/2014 projednání návrhů na využití objektů ve vlastnictví města.

Rada města schvaluje

88/2014 program dnešního jednání rady,

89/2014 návrh textu Nájemní smlouvy pro uzavírání smluv nájemného z bytu,

90/2014 zaslání dalších výzev k vystěhování z bytu neplatičům – viz zápis,

91/2014 objednání prezentace města v Encyklopedii – Česká republika, města a obce,

92/2014 finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč Diakonii Litoměřice,

93/2014 Smlouvu o provozování kontejnerů na sběr textilu s tím, že v Budyni nad Ohří budou umístěny 2 ks.

Rada města neschvaluje

94/2014 registraci města na Internetový portál,

95/2014 umístění satelitu na č.p.378 – viz zápis,

96/2014 příspěvek sdružení Paprsky naděje.