Rada města bere na vědomí

241/2013 kontrolu usnesení,

242/2013 podání žádosti o prodloužení termínu opravy místní komunikace v Pístech,

243/2013 informaci starosty o jednání ve věci žádosti o příspěvek pro stacionář.

Rada města schvaluje

244/2013 program dnešního jednání rady,

245/2013 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na „Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti“ – viz zápis,

246/2013 vyklizení bytu č. 6 v čp. 340 – viz zápis,

247/2013 žádost MŠ o sponzorský dar,

248/2013 přijetí kontejneru na použitý textil a hračky.