Rada města bere na vědomí

228/2013 kontrolu usnesení z minulého jednání,

229/2013 podání žádosti o prodloužení čerpání dotace na opravu komunikace po povodni,

230/2013 informaci ve věci průzkumu území nerostů černého uhlí,

231/2013 informaci o otevírání obálek a následném výběrovém řízení na Pořízení stroje na snížení prašnosti,

232/2013 jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR.

Rada města schvaluje

233/2013 program dnešního jednání rady,

234/2013 příspěvek Konfederaci politických vězňů ve výši 3 tis.Kč,

235/2013 žádost o sbírání a česání jablek,

236/2013 umístění kontroly před radnicí na sportovní akci Geodesia rallye,

237/2013 výběr dodavatele z podané nabídky na opravu komunikace Ladova-Polní a to firmu Ekostavby Louny, která byla nejlevnější,

238/2013 knihovnicím Píst a Nížeboh měsíční odměnu ve výši 250,- Kč.

Rada města doporučuje k projednání v zastupitelstvu

239/2013 žádost o koupi části pozemků p.č. 15/1 a 231 v Budyni nad Ohří.

Rada města neschvaluje

240/2013 příspěvek na soutěž florbalu pořádanou v Libochovicích