Rada města bere na vědomí

220/2013 přípravu zastupitelstva,

221/2013 informaci o splněných úkolech,

222/2013 informaci o jednáním s nájemníkem bytu č.9 v č.p.380,

223/2013 stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí,

224/2013 informaci o konání výběrového řízení na pořízení stroje za účelem snížení prašnosti.

Rada města schvaluje

225/2013 zvýšení ceny dřeva pro těžbu a to na částku 400,-Kč + DPH za m3,

226/2013 provedení těžby nebezpečných stromů v lesním odd.307 v Břežanech n.Ohří dodavatelskou firmou,

Rada města doporučuje zastupitelstvu

227/2013 rozpočtovou změnu na zafinancování opravy střechy bytového domu č.p. 378,379,380 z termínovaného účtu města s tím, že tyto fin. prostředky budou na účet vráceny po uzavření a přijetí úvěru na opravu tohoto byt. domu.