Rada města bere na vědomí

202/2013 přípravu zastupitelstva,

203/2013 informaci o konání letních akcí,

204/2013 informaci o realizaci opravy místní komunikace Ladova ulice a Polní,

205/2013 informaci o dnech evropského dědictví a snížení vstupného do hradu.

Rada města schvaluje

206/2013 program dnešního jednání rady,

207/2013 stanovení sazby nájemného v bytu č. 15 v č.p. 345 – viz zápis,

208/2013 stanovení sazby nájemného v opravených bytech v č.p. 340 a 345 ve výši 60,-Kč/m2,

209/2013 kácení dřevin dle návrhu komise ŽP v k.ú. Písty,

210/2013 stanovení naturálního plnění ve výši ročního nájmu pro rok 2014 a Dodatek č.5 smlouvy o nájmu,

211/2013 poskytnutí příspěvku na aranžmá květin ČSZ ve výši 12.900,- Kč,

212/2013 poskytnutí příspěvku TJ Viktorii ve výši 20.000,- Kč,

213/2013 umístění satelitu a internetu na bytové domy 345 a 9 s podmínkami danými v zápise,

214/2013 změnu výplatního termínu – viz zápis,

215/2013 prodloužení a úpravu splátkového kalendáře pro byt č. 1 v čp. 380,

216/2013 úhradu občerstvení hasičům ve výši 10.902,- na Pohárové hasičské soutěži.

Rada města neschvaluje

217/2013 přihlášení k pobytu v č.p. 340 – viz zápis,

218/2013 nabídku knižního průvodce „Kam v Praze“,

Rada města ukládá

219/2013 N.Svobodové pozvat paní J.Jelenovou na jednání ve věci podání žádosti o vybudování markýzy.