Rada města bere na vědomí

190/2013 informaci o jednání s nájemníkem bytu č. 9 v č.p. 380 v Budyni nad Ohří,

191/2013 informaci EABgroup o cenách plynu,

192/2013 informaci Komise ŽP – lokalita nad zídkou ve Vrbce,

193/2013 informaci o vývoji cen vody s výhledem roku 2020.

Rada města schvaluje

194/2013 program dnešního jednání rady,

195/2013 přidělení bytu č. 2 v čp. 380 v Budyni nad Ohří,

196/2013 přidělení bytu č. 8 v čp. 379 v Budyni nad Ohří,

197/2013 finanční dar,

198/2013 zvýšení nájemného v bytě č. 9 v č.p. 380 – viz zápis,

199/2013 ceník nájemného na pouť 2013.

Rada města ukládá

200/2013 vedení úřadu - projednání alternativní nabídky dodávky energií – termín do konce září 2013,

201/2013 vyčištění cesty před panem Stuchlým ve Vrbce a navezení šatoliny.