Rada města bere na vědomí

173/2013 informaci starosty o schůzce s p. Procházkou a p. Hatkovou,

174/2013 zprávu integrační komise o jednání ve Vrbce,

175/2013 zprávu starosty o korespondenci se zástupkyní místní správy Vrbka,

176/2013 informaci SÚS ve věci opatření na křižovatce Děkanská ulice s tím, že toto bude dále řešeno,

177/2013 žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 78,

178/2013 informaci starosty o dotaci z Úřadu práce na 6 pracovníků,

179/2013 informaci o propadlé kanalizaci V Brance a uzavírce ulice,

180/2013 informaci o podpisu smlouvy o dílo na Opravu hradeb vodního hradu.

Rada města schvaluje

181/2013 program dnešního jednání rady,

182/2013 přidělení bytu 2+0 v č.p.9,

183/2013 nákup nových lavic do 1.třídy v ZŠ,

184/2013 pronájem hradu k výstavě květin na období od 2. do 4.8.2013,

185/2013 finanční dar,

186/2013 pověření Nadace konáním pouti s bezplatným pronájmem vodního hradu.

Rada města neschvaluje

187/2013 nabídku na letecké snímky,

188/2013 nabídku Seznamu.cz.

Rada města pověřuje

189/2013 Komisi ŽP předložit návrh na odstranění stromů ve stráni ve Vrbce, termín do příštího jednání rady.