Rada města bere na vědomí

155/2013 informaci starosty o jednání s JUDr. Divišem ve věci vyklizení bytu v č.p.340,

156/2013 přípravu dnešního zastupitelstva,

157/2013 poděkování Diakónie Litoměřice,

158/2013 ukončení nájmu a provozu papírnictví k 31.12.2013,

159/2013 informaci ze studijní cesty konané ve dnech 1. až 9. 6.2013,

160/2013 poděkování starosty za činnost povodňově komisi, povodňovým hlídkám, hasičům, Městské polici Budyně nad Ohří, dále pak p. Vančovi, p. Burešovi, p. Káněmu, p. Procházkovi, Lázním Mšené a Zeposu a všem dalším, kteří při povodních pomáhali,

161/2013 návrh na odstranění stromů v lese v chatové oblasti na pozemku města v k.ú. Břežany nad Ohří.

Rada města schvaluje

162/2013 program dnešního jednání rady,

163/2013 výběr nejvhodnější nabídky a to spol. LAND na akci „Obnova hradebních zdí“

164/2013 navýšení poplatku ve školní družině a to na částku 60,- Kč měsíčně,

165/2013 ceník 1 – 2013 na pronájem nemovitostí města Budyně nad Ohří,

166/2013 nájemní smlouvu na stodolu v ul. Malomlýnská – viz zápis,

167/2013 prodloužení podnájmu bytu č. 3 v čp. 109 na dva roky,

168/2013 záměr města pronajmout prostory v přízemí č.p. 78 v Budyni nad Ohří,

169/2013 podání žádosti o neinvestiční dotaci na komunikaci a majetek na MD na škody po povodni,

Rada města neschvaluje

170/2013 poskytování služeb DATABOX.

Rada města pověřuje

171/2013 starostu, místostarostu a M.Šifaldovou k zahájení vyvlastnění prostoru stodoly na p.č. 122 v Budyni nad Ohří z důvodu veřejného zájmu stavby chodníku,

172/2013 zastupitelstvo projednání převodu p.č. 902/5 v Pístech.