Rada města bere na vědomí

129/2013 přípravu zastupitelstva na 17.6.2013,

130/2013 usnesení vlády ve věci průzkumu břidlicového plynu,

131/2013 ubytování účastníků Sokolského sletu v ZŠ Budyně nad Ohří,

132/2013 informaci Krajského úřadu Ústeckého kraje o nepřidělení dotace na opravu kapličky v Břežanech nad Ohří z důvodu nedostatku fin. prostředků,

133/2013 konání schůzky ve Vrbce s místní správou a občany dne 19.6.2013,

134/2013 informaci o konání výběrového řízení na hradby dne 11.6.2013,

135/2013 položení věnců v ulici Kepkově,

136/2013 informaci o chystané promoakci Krušovického pivovaru dne 21.6.2013,

137/2013 informaci o přípravě prostředků na naše objekty, Pražská 219, V Brance č.141 a dům ve Slánské „Vančovna“ a stodola v ul. Malomlýnská.

Rada města schvaluje

138/2013 program dnešního jednání rady,

139/2013 přidělení bytu č.15 v ul. Pražské v Budyni nad Ohří,

140/2013 roční účetní závěrku Základní školy Budyně nad Ohří za rok 2012,

141/2013 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Budyně n.O.– viz zápis,

142/2013 roční účetní závěrku Mateřské školy Budyně nad Ohří za rok 2012,

143/2013 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Budyně n.O. –viz zápis,

144/2013 roční účetní závěrku Školní jídelny Budyně nad Ohří za rok 2012,

145/2013 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 29.362,28 Kč na úhradu ztráty z hlavní činnosti – viz zápis, dále rada přijala opatření k umořování ztráty z hospodářské činnosti – viz zápis,

146/2013 inventarizační zápis příspěvkových organizací, tj. MŠ, ZŠ a ŠJ k 31.12.2012,

147/2013 inventarizační zápis města Budyně nad Ohří k 31.12.2012,

148/2013 termíny rad a zastupitelstva na II.pololetí 2013,

149/2013 užívání veřejného prostranství M.Doušové,

150/2013 finanční dar – viz zápis,

151/2013 složení komise pro otevírání obálek a komise pro výběr dodavatele – viz zápis.

Rada města neschvaluje

152/2013 nabídku Mladé fronty dnes na tisk letních akcí.

Rada města ukládá

153/2013 starostovi a místostarostovi do příštího jednání rady prověřit činnost JUDr.Diviše ve věci exekuce bytu p.Soškové,

154/2013 N.Svobodové prověřit splátkové kalendáře neplatiče p. Svobody do příštího jednání rady.