Rada města bere na vědomí

107/2013 informaci o jednání s partnerským subjektem – spol. NEXT,

108/2013 informaci o jednání s partnerskými subjekty: Nadace, ZŠ, Mikroregion,

109/2013 informaci o provozu v ul. Průhon se záměrem její úpravy,

110/2013 poděkování České pošty,

111/2013 informace o Budyňském krokodýlovi a příprava Dětské akademie,

112/2013 informaci o přípravě výběrového řízení na opravu hradeb.

Rada města schvaluje

113/2013 program dnešního jednání rady,

114/2013 příspěvek Diakónie ve výši 5 tis. Kč,

115/2013 přidělení bytu č. 7 v čp. 380 v Poplužní ul. v Budyni n. Ohří,

116/2013 přidělení bytu č. 15 v čp. 345 v ul. Pražské v Budyni n.Ohří,

117/2013 termín rady a to 27.5. a 17.6. 2013,

118/2013 nájemní smlouvu na užívání pozemků – p.Záklasník,

119/2013 úhradu značení Cyklostezky Ohře na k.ú.Budyně, Kostelec a Písty,

121/2013 natáčení seriálu Borgiové v areálu Vodního hradu společností Film United s.r.o.,

122/2013 natáčení filmu na travnaté ploše pod hradem – bitva na koních,

123/2013 příspěvek TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 20 tis. Kč,

124/2013 užívání veřejného prostranství před barem Viktorka na Mírovém náměstí,

125/2013 příspěvek TJ Sokol Budyně nad Ohří ve výši 18.969,- Kč.

Rada města neschvaluje

126/2013 nové smlouvy o připojení k distribuční soustavě RWE a ani dodatky smluv s RWE,

127/2013 příspěvek Závodu míru juniorů,

128/2013 prodej stodoly v ul. Malomlýnská.